كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97

كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97

در سالهاي اخير دانشگاه سراسري اقدام به پذيرش دانشجو بدون كنكور در دوره هاي روزانه، شبانه، پيام نور، مؤسسات عالي و غير انتفاعي در برخي از رشته ها و دانشگاه ها كرده است. در اينجا مي خواهيم نگاهي به كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97 بيندازيم.

نكات پيرامون پذيرش در دوره روزانه

تحصيل در دوره روزانه، به صورت رايگان است. بنابراين براي جلوگيري از تبعيض و رعايت عدالت قوانيني براي پذيرش در دوره روزانه درنظر گرفته شده است.

  • درصورت پذيرش در دوره روزانه و عدم ثبت نام امكان انتخاب دوره روزانه به مدت يك سال را نداريد.

بنابراين اگر در دوره روزانه قبول شده ايد، توجه كنيد در صورتي كه مايل به تحصيل نباشيد، امكان انتخاب رشته در دوره روزانه را براي سال بعد نداريد.

رشته هاي دوره روزانه

قبل از بررسي كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97 مي خواهيم با رشته هايي كه پذيرنده دانشجو در دوره روزانه و بدون كنكور هستند، آشنا شويم. طبق دفترچه سال 96، دانشگاه سراسري اقدام به پذيرش دانشجو براي دوره روزانه در رشته هاي زير كرده است:

رشته هاي سه گروه آموزشي اصلي را به صورت جداگانه براي شما آورده ايم:

 

رديف گروه رياضي و فني – كارشناسي – دوره روزانه
1 آمار
2 اقتصاد
3 اقتصاد كشاورزي
4 رياضي و كاربردها
5 علوم انتظامي
6 علوم قرآن و حديث
7 علوم كامپيوتر
8 علوم مهندسي
9 علوم و مهندسي آب
10 علوم ورزشي
11 فيزيك
12 مديريت صنعتي
13 هتلداري
14 مهندسي ايمني
15 مهندسي صنايع
16 مهندسي كامپيوتر

 

رديف گروه تجربي – كارشناسي – دوره روزانه
1 اقتصاد
2 اقتصاد كشاورزي
3 اقيانوس شناسي
4 زمين شناسي
5 زيست شناسي
6 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار
7 زيست شناسي جانوري
8 زيست شناسي دريا
9 زيست شناسي گياهي
10 شيمي محض
11 علوم انتظامي
12 علوم قرآن و حديث
13 علوم و مهندسي باغباني
14 علوم و مهندسي جنگل
15 علوم و مهندسي خاك
16 علوم و مهندسي شيلات
17 علوم و مهندسي صنايع غذايي
18 علوم و مهندسي محيط زيست
19 علوم ورزشي
20 گياه پزشكي
21 مديريت صنعتي
22 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
23 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
24 مهندسي صنايع مبلمان
25 مهندسي طبيعت
26 مهندسي علوم دامي
27 مهندسي فضاي سبز
28 هتلداري

 

رديف گروه انساني – كارشناسي – دوره روزانه
1 اقتصاد
2 جغرافيا
3 زبان و ادبيات عربي
4 علوم انتظامي
5 علوم قرآن و حديث
6 علوم ورزشي
7 مديريت صنعتي
8 هتلداري

 

نحوه تأثير معدل بر قبولي

پذيرش در آزمون صرفاً با سوابق تحصيلي بر اساس معدل كتبي ديپلم صورت مي گيرد. به دليل امكان متفاوت بودن ديپلم و گروه آزمايشي، ضريب تأثير معدل ايجاد شده است. در جدول زير ضريب تأثير معدل ديپلم را بر اساس نوع ديپلم و گروه آزمايشي مشخص شده است.

نحوه قبولي

نحوه و اولويت قبولي در آزمون صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي بر اساس موارد زير است:

1- معدل ديپلم

2- يكسان بودن ديپلم و گروه آزمايشي

كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97 براي اين دسته از رشته ها صادر نميشود. زيرا  قبولي در اين رشته ها بدون كنكور و بر اساس سوابق تحصيلي داوطلب صورت مي گيرد و در بررسي و مقايسه سوابق تحصيلي رتبه بندي وجود ندارد.

در اين مقاله به بررسي كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97  پرداختيم شما ميتوانيد مقاله مراحل ثبت نام كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97 را نيز مطالعه نماييد تا با نحوه ومراحل ثبت نام بدون كنكور كارشناسي بيشتر آشنا شويد.

ارشد بدون كنكور ، دكتري بدون آزمون ، كارداني بدون كنكور ، كارداني به كارشناسي بدون كنكور ، كارشناسي بدون كنكور، گروه پزشكي بدون كنكور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *